Verstilde beelden | Stilled Statues

Verstilde beelden |Stilled StatuesKun je in Coronatijd je creativiteit aanboren? Dat is een vraag die ik regelmatig krijg. Het antwoord is: Ja. Dit komt doordat deze tijd zorgt voor veel gevoelens die ik om kan zetten naar foto’s. Deze serie staat metafoor voor mijn gevoelens over de inperking van mijn vrijheid. Niet in staat om helemaal mezelf te zijn.

Deze ‘beelden’ heb ik half maart gemaakt toen ik nog in Valencia was klaar om ‘Las Fallas’, het jaarlijkse feest der feesten, te gaan vieren. Met vuurwerk, optochten, kraampjes en honderden beelden door de stad. Tenminste dat was de bedoeling. Helaas breidde ‘t Coronavirus zich verder uit en werd van de ene op de andere dag alles afgelast en stil gezet. En daar stonden de beelden die tot leven hadden moeten komen onuitgepakt, verstild, als vastgevroren te staan.

Met deze beelden ben ik winnaar geworden in in the 15th Julia Margaret Cameron Award. Sectie Professionals | Category cellphone. 910 fotografen uit 63 landen hebben 6.875 foto’s ingestuurd die werden geselecteerd door het team van de Worldwide Photography Gala Awards en gejureerd door Elisabeth Avedon.

Dank aan de jury Elizabeth Avedon en Foto Nostrum voor het toekennen van deze prijs. |
En veel dank aan de beeldenmakers in Valencia.

——————————–Stilled statues

Can you be creative these days? That’s a question I regularly get. The answer is yes. This is because this corona time creates varying feelings. This series is a metaphor for my feelings about the restriction of my freedom. Unable to be completely myself.

I took these photos mid-March when I was still in Valencia ready to celebrate Las Fallas, the annual festival of celebrations. With fireworks, parades, stalls and hundreds of statues through the city. At least that was the intention. Unfortunately, the Coronavirus expanded further and everything was canceled and stopped overnight. And there stood the statues that should have come to life unpacked, stilled, as if frozen.

With these images I became a winner in the 15th Julia Margaret Cameron Award. Sectie Professionals | Category cellphone.

910 photographers from 63 countries submitted 6,875 photos selected by the Worldwide Photography Gala Awards team and judged by Elisabeth Avedon.

Many thanks to the jury for awarding this prize. And many thanks to the sculptors in Valencia. @Elizabeth Avedon @Fotonostrum #dankzijdedagen #thankstothedays.

#dankzijdedagen #thankstotheday #hetonzichtbarezichtbaarmaken #makingtheinvisiblevisible